Vastgoedbeheer

Onze afdeling Vastgoedbeheer heeft zich gespecialiseerd in het beheer van vastgoed voor de particuliere belegger en vastgoedorganisaties. Ook tijdelijke verhuur en beheer van uw eigen woning bij vertrek naar het buitenland is bij ons in goede handen. Al onze opdrachtgevers kunnen rekenen op de aandacht die nodig is om te komen tot een maximaal rendement bij minimale inzet van de vastgoedeigenaar zelf.

De maandelijkse of kwartaal huurafrekeningen, dit geheel naar uw wens, is overzichtelijk en wordt met bijlagen, bijvoorbeeld kopieën van  voor u betaalde facturen, tijdig aan u verstrekt met gelijktijdige overmaking  van het aan u verschuldigde eindbedrag van de afrekening. Het spreekt verder voor zich dat wij de periodieke huurverhoging en afrekening servicekosten voor u verzorgen.

Indien de portefeuille meerdere complexen of over meerdere complexen verspreide units bevat, met een minimum van 50 eenheden, dan is het mogelijk de gehele administratie in een speciaal voor u op te zetten boekhouding te administreren. Op ieder moment van het jaar kunnen wij u dan een volledig grootboek, exploitatierekening en balans aanleveren. U geeft het door aan de accountant en die kan direct aan de slag.

 

Uw huurders kunnen eventuele gebreken aan het gehuurde dagelijks melden aan onze afdeling techniek die na melding direct  actie ondernemen om tot snel herstel te komen en daarmee de overlast te beperken. 

Voor het periodieke groot onderhoud kunt u eveneens gebruik maken van onze diensten. Deze begeleiding is additioneel en wordt dus afzonderlijk met u afgerekend op basis van het aantal bestede uren of tegen vooraf met u overeengekomen vaste vergoeding. De basis vergoeding voor onze beheeractiviteiten kunnen door deze wijze van afrekenen tegen een scherp tarief aan u worden aangeboden.

Mocht een en ander uw belangstelling hebben gewekt en / of wenst u nadere informatie, neem dan contact op met ons kantoor.

 

Bezoekadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

Correspondentieadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

088 - 2300 500 (ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur)
    

info@vvebh.nl


Collectief vergunningsnummer AFM-12043832. 
KIFID nummer 300.016421

Alleen voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag (bijvoorbeeld bij wateroverlast) is het noodnummer: 088 - 2300 500 (optie 4)