Modelreglement

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het modelreglement. Hierin staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners. Voor gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappen, de hal, een dakterras en een omliggende tuin bevat het reglement een aantal gebruiksbepalingen. Ook wordt er gesproken over de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties, zoals liften centrale antenne-installatie en fundering. Over het algemeen moeten alle appartementseigenaren meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. U bent tenslotte allemaal eigenaar van het gehele gebouw. De eigenaar van een top etage moet dus ook aan het onderhoud van de riolering meebetalen en de eigenaar van de benedenwoning ook aan het onderhoud van het dak.

Downloaden van Modelreglement documenten.

In vrijwel alle notariële splitsingsakten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden. In uw splitsingsakte staat het jaartal vermelde van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing.

Reglementen downloaden: