De diensten van VvE Beheer Haaglanden

Omdat geen VvE gelijk is aan een andere, bieden wij u een keuzemogelijkheid voor onze diensten. Onze dienstverlening bestaat uit 3 pakketten.

Budgetpakket

Dit pakket is uiterst geschikt voor VvE’s die enkel behoefte hebben aan secretarieel- en financieel beheer. De VvE organiseert o.a. zelf de vergaderingen en is zelf verantwoordelijk voor bestuurlijke en technische aangelegenheden.

Basispakket

Dit pakket past goed bij de VvE waarvan de leden over voldoende tijd en kennis beschikken om technische vraagstukken te behandelen en te managen. VvE Beheer Haaglanden B.V. is in dit pakket uw administrateur/bestuurder voor alle administratief- financiële werkzaamheden.

Totaalpakket

Dit pakket omvat het volledige VvE Beheer, ideaal voor verenigingen die graag alle werkzaamheden aangaande de VvE aan een professionele partij overlaten. Binnen dit pakket heeft u vrijwel geen omkijken meer naar de dagelijkse gang van zaken. Informatie hieromtrent is uiteraard altijd direct opvraagbaar. Het spreekt voor zich dat binnen dit pakket regelmatig overleg met het bestuur zal plaatsvinden.