De diensten van VvE Beheer Haaglanden

Omdat geen VvE gelijk is aan een andere, bieden wij u een keuzemogelijkheid voor onze diensten. Onze dienstverlening bestaat uit 3 pakketten.

VvE Beheer Haaglanden “Ongestoord en duurzaam woongenot voor bewoners door het geven van oprechte aandacht”

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste collega die zich herkent in onze slogan. Ben jij de professional die niks leukers vindt dan het veroorzaken van een glimlach op de gezichten van onze leden? Luister jij om te begrijpen en zet jij door tot het wel goed geregeld is?

Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet. Jouw motivatie is voor ons belangrijker dan je opleiding. Bij ons werken betekent dat je gastvrij bent, op de klant gericht, een hekel hebt aan fouten maken en je daar samen van leert. Jij wilt een professional zijn, wij bieden jou een prettige en professionele werkomgeving.

Budgetpakket

Dit pakket is uiterst geschikt voor VvE’s die enkel behoefte hebben aan secretarieel- en financieel beheer. De VvE organiseert o.a. zelf de vergaderingen en is zelf verantwoordelijk voor bestuurlijke en technische aangelegenheden.

 

Secretarieel:

 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE.
 • Aanleggen van een register van eigenaren.
 • Het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen.
 • Controleren en administreren van lopende contracten.
 • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering van eigenaars.

 

Financieel Beheer:

 • Beheren van de (geld)middelen van de vereniging, zoals het op naam van de vereniging openen van een bankrekening en het administreren van deze rekening(en)
 • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso.
 • Het bewaken van openstaande saldi en het zonodig nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler.
 • Beheren en administreren van het reservefonds.
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans.
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht.
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden. 
 • Bemiddeling, uitbesteding en controle op de administratieve uitvoering van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) van de Vereniging vallen.