De diensten van VvE Beheer Haaglanden

Omdat geen VvE gelijk is aan een andere, bieden wij u een keuzemogelijkheid voor onze diensten. Onze dienstverlening bestaat uit 3 pakketten.

Budgetpakket

Dit pakket is uiterst geschikt voor VvE’s die enkel behoefte hebben aan secretarieel- en financieel beheer. De VvE organiseert o.a. zelf de vergaderingen en is zelf verantwoordelijk voor bestuurlijke en technische aangelegenheden.

 

Secretarieel:

 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE.
 • Aanleggen van een register van eigenaren.
 • Het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen.
 • Controleren en administreren van lopende contracten.
 • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering van eigenaars.

 

Financieel Beheer:

 • Beheren van de (geld)middelen van de vereniging, zoals het op naam van de vereniging openen van een bankrekening en het administreren van deze rekening(en)
 • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso.
 • Het bewaken van openstaande saldi en het zonodig nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler.
 • Beheren en administreren van het reservefonds.
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans.
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht.
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden. 
 • Bemiddeling, uitbesteding en controle op de administratieve uitvoering van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) van de Vereniging vallen.

 

Bezoekadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

Correspondentieadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

088 - 2300 500 (ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur)
    

info@vvebh.nl


Collectief vergunningsnummer AFM-12043832. 
KIFID nummer 300.016421

Alleen voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag (bijvoorbeeld bij wateroverlast) is het noodnummer: 088 - 2300 500 (optie 4)